ప్రియమైన నీకు…

ఈ ఉత్తరం నీకందే సమయానికి నేను నీకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటాను. నువ్వు నన్ను కలవడానికి వచ్చేముందు అసలు ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా నీకు చెప్పదల్చుకున్నాను. చదివిన తరువాత రాకపోయినా, నీమీద నాకున్న అభిప్రాయం గానీ, గౌరవం గానీ ఏ మాత్రం మారదు. నిర్ణయం ఎప్పుడూ నీదే. నేను గతేడాది మార్చి పదకొండున నా స్నేహితురాలిని కలిసి ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో, దారిలో ఒకతను రోడ్డుకు ఒక ప్రక్కగా పడి ఉండడం గమనించాను. అప్పటికే కాస్త […]

Read More